Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży “Live your passion”

 

 

W terminie 17-24.09.2017 Fundacja Art of breaking w ścisłej współpracy z NGO Kickit Dance Academy (Ukraina) zorganizowała międzynarodową wymianę młodzieży “Live your passion”, która odbyła się w Łodzi. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
PROJEKT MIAŁ NA CELU zainspirować i pobudzić w młodzieży kreatywność i aktywność społeczną poprzez pracę nad stworzeniem filmu dokumentalnego, opowiadającego o rozwoju kultury Hip-Hop w Polsce i na Ukrainie.

CO TO JEST WYMIANA MŁODZIEŻY „LIVE YOUR PASSION”?

Projekt „Live your passion” – powstał w rezultacie zdiagnozowanej potrzeby dłuższego spotkania grup młodzieży z Ukrainy i Polski w celu rozwoju kompetencji zawodowych w sferze artystycznej, wymiany doświadczeń i nawiązania dalszej współpracy między krajami sąsiedzkimi.

Processed with VSCO with hb2 preset

PROJEKT MIAŁ NA CELU zainspirować i pobudzić w młodzieży kreatywność i aktywność społeczną poprzez pracę nad stworzeniem filmu dokumentalnego, opowiadającego o rozwoju kultury Hip-Hop w Polsce i na Ukrainie. Jest to jeden z pierwszych projektów młodzieżowych w Łodzi o tematyce hiphopowej.

Uczestnikami projektu są osoby z Ukrainy i Polski w wieku 16-25 lat w tym osoby niesłyszące i niedosłyszące.

Podczas projektu był zorganizowany happening 23.09.2017 w studio tanecznym, prowadzonym przez Fundację w formie jam’u tanecznego, muzycznego i graffiti, który był kompilacją różnych stylów narodowych. Wydarzenie to miało na celu przyciągnąć lokalną społeczność i zainteresować ich działaniami młodzieży w sferze kultury Hip-Hop.

Projekt przewidywał wykorzystanie poza formalnych form edukacji takich jak: gier integracyjnych (ice-breakers, team building etc.), różnych form ewaluacji, panelu dyskusyjnego, pracy w grupach mieszanych, gry miejskiej „Mural quest”, wieczorów narodowych, udziału w warsztatach rozwoju osobistego oraz stworzenia wspólnego planu dalszych działań po powrocie do domu, oraz formułę each one teach one t.z. uczenia się od siebie nawzajem.

Processed with VSCO with hb2 preset

KIM SĄ UCZESTNICY PROJEKTU?

Uczestnikami projektu byli młodzi ludzi w wieku 16-25 lat, pasjonaci kultury Hip-Hop, głównym zajęciem, których jest taniec (Breakdance/Hip-Hop), muzyka lub street art (sztuka współczesna). Osoby, które chcą rozwijać swoją pasję, poznać nowych ludzi i dowiedzieć się więcej o kulturze, a także doskonalić swoje umiejętności językowe i komunikacyjne.

Grupa ukraińska to osoby z miasta Tarnopola, z którymi bezpośrednio pracuję na co dzień NGO „Dance Academy Kickit” oraz osoby z bliź położonych miejscowości. Grupa polska to w większości kursanci Breaknuts Dance studio (prowadzonego przez Fundację Art of breaking), osoby Głuche (uczestniczące w projekcie Fundacji — Deaf do dance) oraz osoby z innych polskich miast.

Processed with VSCO with hb2 preset

JAKIE SĄ NASZE CELE?

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU Live your passion było zwiększenie kompetencji zawodowych w sferze artystycznej, 30 młodych osób z Ukrainy i Polski w wieku 16-25 lat, dzięki wspólnym warsztatom i pracy nad stworzeniem filmu dokumentalnego o kulturze Hip-Hop, za pomocą działań trwających przez 3 miesięcy.

Cele szczegółowe:

– promocja idei zjednoczonej Europy, zrozumienie ważności współpracy międzynarodowej i integracji osób młodych z Ukrainy i Polski w celu powstania wspólnych projektów i działań w przyszłości;

– pokazanie kultury Hip-Hop, jako możliwości do rozwoju osobistego, budowania kariery zawodowej, wyrażania swoich pomysłów i swojej wizji życiowej przez tanieć, muzykę i sztukę, eliminując elementy agresji;

– integracja społeczna młodzieży Głuchej i słabosłyszącej, przełamywanie barier komunikacyjnych i tworzenie nowych relacji z rówieśnikami.

 

Co robimy?

  • Propagujemy zdrowy tryb życia, poprzez taniec
  • Promujemy pozytywne wzorce wynikające z kultury Hip Hop’u
  • Integrujemy młodzież słyszącą z niesłyszącą
  • Propagujemy holistyczny rozwój dzieci i młodzieży