Wizja na przyszłość – PROJEKT WSTRZYMANY

„To co za nami, i to co przed nami, ma niewielkie znaczenie, w porównaniu z tym co jest w nas.”
 Oliver Wendell Holmes

Co myślisz kiedy słyszysz „dzieci z domu dziecka”? Jak je sobie wyobrażasz? Jak widzisz ich przyszłość?

Dzieci oraz młodzież z placówek opiekuńczo wychowawczych słyszą, że są: “biedne, gorsze, głupsze, że nic z nich nie będzie”.

Nie zgadzamy się z tym stereotypem!
To dzieci takie jak każde inne, ale brakuje im jednej rzeczy. Prawidłowych wzorców, które pomogą im spojrzeć na życie i otaczający je świat przez okulary nowych przekonań, wartości oraz możliwości.

Dlatego właśnie tworzymy ten projekt. Chcemy pomóc im zobaczyć w sobie siłę, docenić ich własne zdolności oraz stworzyć możliwości do rozwoju. Nauczyć je radzić sobie z emocjami, budować zdrową pewność siebie i umiejętności komunikacyjne.

Osiągnięcia dziecka w dużej mierze zależą nie tyko od jego inteligencji, ale przede wszystkim od tego ile czasu mu się poświęca, jak się je naprowadza i pomaga kształtować osobowość.

Projekt Wizja na przyszłość ma na celu stworzenie nowego środowiska, środowiska pełnego: akceptacji, zaufania, wsparcia, ale również odpowiednich wartości, zasad oraz pozytywnych oczekiwań.
To środowisko, w którym nie tylko zadbamy o rozwój podopiecznych z placówek opiekuńczo wychowawczych, ale równocześnie będziemy wspierali pracę oraz rozwój kadr, opiekunów, wychowawców działających na codzień w placówkach.

Wizja na przyszłość to nie tylko wizja, to przede wszystkim konkretne strategie oraz działania tworzące “nową przyszłość”.

 

Co robimy?

  • Tworzymy nowe, rozwojowe środowisko dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • Kształtujemy postawę poprzez rozwój pasji uczestników projektu
  • Dbamy o jednoczesny rozwój na dwóch poziomach: Kadra; Podopieczni.
  • Działamy długoterminowo, co zapewnia realne efekty!